Termometry Higrometry


Go to content

Termografia w przemysle

Kamery termowizyjne

Do regularnych kontroli w konserwacji elementów elektrycznych
Technologia termografii na podczerwień pozwala na ocenę stanu cieplnego w układach o niskim, średnim i wysokim napięciu Obraz termiczny pozwala na wczesne rozpoznanie wadliwych komponentów, tak, aby możliwe było podjęcie stosownych kroków zapobiegawczych. Minimalizuje to niebezpieczeństwo pożaru i pomaga w uniknięciu przestojów w produkcji. Dokumentacja wyników pomiarów jest istotnym czynnikiem zapewniającym odpowiednie utrzymanie urządzeń. Kamery termowizyjne testo 875 i testo 881 oferują zintegrowane zarządzanie obiektem pomiarowym w celu ustrukturyzowania tras pomiarów i kontroli. Oprócz zapisu w podczerwieni możliwe jest utworzenie równoległego obrazu obiektu, gdzie dokonywany jest pomiar, za pomocą zintegrowanego aparatu cyfrowego. Diody LED podświetlają zaciemnione obszary. Oprogramowanie automatycznie załącza obydwa obrazy do raportu pomiarowego.

Wsparcie w zapobiegawczej obsłudze mechanicznej
Wiarygodne wczesne rozpoznanie uszkodzenia komponentu systemu ważnego z punktu widzenia procesu jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń. Nagrzewanie, zwłaszcza w elementach mechanicznych, może być oznaką nadwyrężenia. Może być ono spowodowane na przykład przez tarcie, niewłaściwą regulacją, zbyt duże tolerancje elementów współpracujących lub niewystarczające smarowanie. Wysoka rozdzielczość termiczna wynosząca < 80 mK kamery testo 881
umożliwia dokładną diagnostykę. Dzięki funkcji izotermicznej najważniejsze dane termiczne mogą zostać rozpoznane bezpośrednio, co pozwala na podjęcie odpowiednich kroków zapobiegawczych.

Szybkie i łatwe monitorowanie poziomów napełnienia
Kontrola poziomu płynu w zaplombowanych zbiornikach jest użytecznym narzędziem pozwalającym na uniknięcie uszkodzenia urządzenia, a co za tym idzie także strat w produkcji. Jeżeli, na przykład, poziom płynu w zbiornikach chłodzących spadnie do niepokojąco niskiego poziomu, maszyny nie będą prawidłowo
chłodzone. Nastąpi przegrzanie, które może być przyczyną awarii. Często automatyczny system kontroli reguluje poziom płynu chłodzącego i nadaje alarm, jeżeli jest on zbyt niski. Nie do wykluczenia jest jednak awaria automatycznego systemu kontroli. W takim przypadku pomocne stanie się zbadanie poziomu płynu za pomocą kamery termowizyjnej.

Niezawodny pomiar wysokich temperatur
Masz do czynienia z wysokimi temperaturami? Żaden problem - kamera termowizyjna testo 881 może zostać dostosowana do indywidualnych rozwiązań. Opcja wysokiej temperatury umożliwia na rozszerzenie zakresu pomiarowego do 550 °C, co z kolei pozwala na sprostanie każdemu zadaniu pomiarowemu.

MILMIX | System Saveris | Kamery termowizyjne | Termometry | Rejestratory temperatury i wilgotnosci | Termohigrometry | Pirometry | Beton i drewno | Formularz kontaktowy | SKLEP | Site Map


Back to content | Back to main menu